Angajatori  

EURES ROMÂNIA ofera o gama larga de servicii atât angajatorilor români ce doresc sa angajeze forta de munca din Uniunea Europeana/Spatiul Economic European, cât şi angajatorilor europeni ce doresc sa recruteze lucrători români.

1. Sunteţi angajator român. Cum vă poate sprijini EURES ?

Profitati de beneficiile oferite de piaţa europeană a muncii!

Lucrătorul pe care îl căutaţi poate fi în altă ţară europeană, iar reţeaua EURES vă poate îndruma în demersul dumneavoastră de a recruta persoanele de care aveţi nevoie pentru dezvoltarea afacerii şi, totodată, vă poate oferi informaţii utile în ceea ce priveşte ocuparea în statele europene.

Publicarea ofertei de muncă pe portalul european al locurilor de muncă vacante EURES

(https://ec.europa.eu/eures/public/ro/advertise-a-job)

Conform legislaţiei naţionale, angajatorii români au obligaţia să comunice Agenţiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţene, respectiv a Municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Datele de contact ale structurilor teritoriale ale A.N.O.F.M. se găsesc pe link-ul: http://www.anofm.ro/site-uri-ajofm.

Dacă doriţi să angajaţi lucrători din alte state europene, atunci când completaţi şi transmiteţi structurilor teritoriale ale A.N.O.F.M. situaţia privind locurile de muncă vacante (Anexa nr. 1A) marcaţi DA în formular, dacă oferta este valabilă şi pentru cetăţenii europeni. Agenţia la care aţi apelat va publica şi încărca oferta în baza de date cu locuri de muncă vacante administrată de A.N.O.F.M.

Întrucât toate locurile de muncă gestionate de A.N.O.F.M. sunt preluate automat de portalul european al locurilor de muncă vacante EURES, gestionat de Comisia Europeană şi Statele Membre, oferta dumneavoastră va fi vizibilă şi la nivel european, astfel încât orice cetăţean european care îndeplineşte cerinţele ofertei poate aplica şi poate deveni angajatul dumneavoastră!

Înregistrarea firmei dumneavoastră pe portalul european al locurilor de muncă vacante EURES (https://ec.europa.eu/eures/public/ro/employers-dashboard)

Prin înregistrarea, gratuită, în calitate de angajator pe portalul EURES, veți putea căuta CV-uri care corespund cerințelor dvs. și veți putea vizualiza, salva și organiza lista proprie de candidați pentru a ușura procesul de recrutare. În plus, portalul EURES este un instrument rapid și simplu pentru trimiterea cererilor de informații către solicitanții de locuri de muncă.

Dacă doriţi, puteţi solicita sprijinul consilierului EURES din judeţul unde se află înregistrată firma dumneavoastră, pentru a vă căuta şi întocmi o listă cu potenţiali candidaţi europeni, pe baza cerinţelor menţionate de dumneavoastră în oferta de muncă.

Familiarizarea dumneavoastră cu informaţii despre condiţiile de muncă şi de viaţă din alte state europene (https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=ro&catId=490&parentId=0)

Pentru a putea lua decizii informate despre mobilitate, aveţi nevoie de informaţii despre o gamă largă de chestiuni practice, juridice şi administrative. Portalul EURES pentru mobilitatea forţei de muncă oferă informaţii generale în acest sens, în limbile engleză, germană şi franceză. Secţiunea “Condiţii de viaţă şi de muncă” oferă detalii privind o serie de aspecte precum găsirea unei locuinţe, a unei şcoli, sistemul fiscal, costul vieţii, sănătate, legislaţia socială, comparabilitatea calificărilor dintr-o ţară anume etc.

Importantă este şi secţiunea “Informaţii despre piaţa muncii”, care conţine date despre evoluţiile actuale de pe piaţa europeană a muncii, pe ţări şi regiuni.

Portalul Zilelor Europene On Line ale Locurilor de Muncă

(https://www.europeanjobdays.eu/en)

Sunteţi interesat să recrutaţi on line lucrătorii europeni de care aveţi nevoie? Portalul Zilelor Europene On Line ale Locurilor de Muncă, gestionat de Comisia Europeană, poate fi instrumentul gratuit şi sursa de informaţii de care aveţi nevoie.

O multitudine de burse ale locurilor de muncă se desfăşoară anual la nivel pan-european. În general, în timpul acestor evenimente participanţii obţin şi informaţii practice despre condiţiile de muncă şi de viaţă din ţările reprezentate la burse.

Prin înregistrare pe Portalul Zilelor Europene On Line ale Locurilor de Muncă, vă exprimaţi intenţia de a participa” on line la respectiva bursă, iar oferta dumneavoastră de muncă va fi vizibilă şi disponibilă tuturor solicitanţilor de locuri de muncă înregistraţi pe acelaşi portal, pentru participare la bursă. Datorită instrumentelor on line oferite (chat şi live stream), puteţi beneficia de confortul biroului dumneavoastră şi chiar să intervievaţi candidaţii interesaţi de oferta dvs. Verificaţi pe portal lista evenimentelor viitoare (Upcoming Events) şi vedeţi care sunt oportunităţile de care puteţi beneficia.

Consilierul EURES român din judeţul unde este înregistrată firma dumneavoastră vă poate oferi îndrumare în cazul în care doriţi să participaţi la astfel de evenimente.

Programul „Primul tău loc de muncă EURES” (http://www.eures.anofm.ro/firstEuresJob.php)

Programul „Primul tău loc de muncă EURES” reprezintă o oportunitate unică de a obţine finanţare pentru recrutarea de candidaţi din alt stat UE!

Programul, finanţat de Comisia Europeană, ajută tinerii cu vârsta între 18-35 ani să îşi găsească un loc de muncă în Europa, dar programul se adresează şi IMM-urilor, cu un pachet de mobilitate ce include şi suport financiar. Suportul financiar, acordat în anumite condiţii, poate acoperi câteva costuri legate de angajare: instruirea lucrătorului la locul de muncă, curs de limbă şi suport administrativ pentru lucrător). Suportul financiar este o sumă fixă, acordată în cuantum diferit în funcţie de ţara angajatorului.

Programul “Reactivate” (http://eures.anofm.ro/reactivate.php)

Sunteți...

  • în căutare de angajați cu un anumit profil și întâmpinați greutăți în găsirea lor în propria țară?

  • dispus să angajați lucrători, stagiari sau ucenici cu vârsta peste 35 de ani din alte state membre ale UE?

  • capabil să oferiți formare la locul de muncă și alte forme de sprijin pentru candidații recrutați?

Dacă răspunsul la întrebările de mai sus este afirmativ, programul Reactivate ar putea fi soluția pentru dumneavoastră. Este un program de mobilitate profesională al Uniunii Europene care acordă sprijin angajatorilor pentru găsirea de lucrători calificați și care îi ajută pe cetățenii UE să-și găsească un loc de muncă, un stagiu sau un post de ucenic într-o altă țară din UE. Scopul programului este să găsească candidați motivați din toată Europa, în special pentru posturile vacante greu de ocupat. Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) există posibilitatea de a solicita sprijin financiar care să acopere o parte din costurile de formare și integrare a noilor angajați, stagiari sau ucenici. Pentru mai multe detalii: http://eures.anofm.ro/reactivate.php

Care sunt condițiile de remunerație și de angajare?

Angajatorii trebuie să asigure plata salariului și a contribuțiilor de asigurări sociale sau a altor beneficii în conformitate cu legislația națională în domeniul muncii. De asemenea, ei trebuie să ofere un contract de muncă scris de cel puțin șase luni (pentru stagii se pot aplica și perioade mai scurte).

Bursele locurilor de muncă organizate în Europa

(https://ec.europa.eu/eures/public/ro/events-calendar#/home)

Bursele locurilor de muncă organizate în statele europene reprezintă o oportunitate ideală de a conduce interviuri pe loc cu solicitanţii de locuri de muncă. La secţiunea “Evenimente” evenimentelor EURES de pe portalul european al locurilor de muncă vacante se pot găsi informaţii despre evenimentele următoare, care prezintă interes pentru solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din ţara sau regiunea selectată.

 

Portal realizat de Directia Managementul Bazelor de Date din cadrul ANOFM