Restricţii privind accesul lucrătorilor români  pe piaţele muncii naţionale  impuse de ţările Uniunii Europene / Spaţiului Economic European / Elveţia -2012

 

 

Nume ţară

A impus restricţii

(Da/Nu)

Observaţii

Austria

Da

Cetăţenii români care doresc să lucreze în Austria au în continuare nevoie de un permis de muncă (Beschäftigungsbewilligung), care trebuie solicitat de către angajator. Începând cu 1 ianuarie 2008 Austria şi-a deschis piaţa muncii pentru cetăţenii noilor state membre ale UE, inclusiv România şi Bulgaria, pentru 50 de grupe de meserii. Potrivit noilor reglementări, se pot elibera aprobări de muncă pentru următoarele meserii (in domeniul constructiilor, constructiilor de masini, bucătari şi ospătari).

Belgia

Da

Pentru ca un cetăţean român să obţină permisul de muncă, este necesar ca un angajator din Belgia să înainteze autorităţilor competente o cerere pentru a obţine autorizaţia de muncă pentru cetăţeanul în cauză. O dată ce autorizaţia de ocupare este obţinută de către angajator, lucrătorul va obţine şi el permisul de muncă. Românii vor beneficia de o „procedură accelerată şi simplificată” de obţinere a permisului de muncă (5 zile) in cazul in care vor să ocupe un loc de muncă intr-una dintre funcţiile declarate „critice”, respectiv pentru care piaţa belgiană a muncii este in imposibilitatea de a satisface oferta de locuri de muncă. Meseriile considerate "critice", pentru care se caută forţă de muncă străină, sunt oferite in patru mari regiuni: Valonia (respectiv 90 de meserii), Flandra (113), Comunitatea germanofonă (53) si Bruxelles (52).

Bulgaria

Nu

 

Cehia

Nu

 

Cipru

Nu

 

Danemarca

Nu

 

Elveţia

Da

Pentru România şi Bulgaria, sunt instituite măsuri tranzitorii până în anul 2016, cu posibilitatea prelungirii pâna în 2019. În prima etapă tranzitorie (2009 – 2016) sunt adoptate restricţii ale dreptului de angajare în Elveţia. Un angajator elveţian poate angaja un lucrător din România sau  Bulgaria numai dacă pentru locul de muncă respectiv nu a găsit pentru angajare un cetăţean elveţian sau un cetăţean din celelalte state membre ale UE. Numărul anual de permise de muncă este variabil. Cea de-a  doua etapă tranzitorie (2016-2019) reprezintă perioada în care se poate aplica o clauză de protecţie specială, în condiţiile unei imigraţii prea puternice.

Estonia

Nu

 

Finlanda

Nu

 

Franţa

Da

Cetăţenii români care doresc să lucreze in Franţa  trebuie sa obţină in prealabil o autorizaţie de muncă. Franţa a liberalizat accesul cetăţenilor statelor Uniunii Europene pe piaţa muncii, inclusiv în cazul României, pentru încă 150 de profesii şi meserii, în domenii precum construcţii, comerţ, agricultură, electricitate si electronică, transporturi, logistică si turism, industria uşoară, industria de prelucrare a lemnului, grafică, gestiunea si administrarea întreprinderilor, informatică, cercetare, sistemul bancar şi al asigurărilor, comerţ, servicii casnice, publice, management, sănătate. Totodată  intre România si Franţa există un acord bilateral cu privire la schimbul de stagiari semnat la 20.11. 2003 şi ratificat prin Legea nr. 192/2004 şi care are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă şi a abilităţilor profesionale. Persoanele care pot aplica pentru un loc de muncă în baza acestui Acord trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani şi să deţină un contract de muncă semnat cu un angajator din Franţa (150 stagiari/an).

Germania

Da

De la data aderării României la Uniunea Europeană, Germania a impus restricţii în ceea ce priveşte accesul lucrătorilor români pe piaţa muncii din această ţară. Totodată, limitarea s-a extins şi în sfera prestării de servicii de către societăţile stabilite în România, pentru anumite domenii cum ar fi construcţiile şi sectoarele conexe, decoraţiunile interioare şi activităţi de curăţătorie industrială (clădiri, mobile şi autovehicule). Totodată România ia parte anual la programul pentru studenţi (finalizat prin obţinerea de contracte de muncă sezonieră pe perioada vacanţei de vară). Numărul de lucrători care pot fi admişi depinde de cota de lucrători disponibilă numai pentru lucrătorii oaspeţi (500 lucrători/an) şi la contracte lucrări – număr mediu anual.

Începând cu data de 1 ianuarie 2012 NU mai este necesară obţinerea unui permis de muncă pentru:

  1. Absolvenţii de studii superioare, pentru activităţi corespunzăroare calificării acestora;
  2. Lucrătorii acceptaţi în sistemul de formare profesională din Germania, precum şi membrii familiilor acestora (îndeplinind aceleaşi condiţii) cu drept de şedere nelimitat.
  3. Lucrătorii sezonieri

Grecia

Nu

 

Irlanda

Nu

Islanda

Nu

 

 

Italia

 

Nu

 

Letonia

Nu

 

Liechtenstein

 

Românii care doresc să lucreze în Liechtenstein trebuie să obţină permis de şedere şi de avizare sau înregistrare. Legislaţia aflată în vigoare în Liechtenstein prevede trei tipuri de aprobări de permis de şedere şi de avizare/înregistrare pentru exercitarea de activităţi lucrative, respectiv permis de şedere pe termen scurt - tip L, permis de şedere tip B şi aprobare de stabilire a domiciliului - permis tip C. Permisul tip L se acordă solicitanţilor străini doar pentru şederi scurte, cu termen limitat, cu sejururi neîntrerupte, însumând maxim un an. Permisul de tip B dă dreptul angajaţilor sau celor din SEE şi Elveţia care desfăşoară activităţi lucrative independente, precum şi membrilor de familie ai acestora la un sejur de maximum cinci ani. Permisul tip C dă dreptul cetăţenilor străini să-şi stabilească domiciliul în Liechtenstein, după ce a deţinut în, mod legal şi neîntrerupt, timp de 10 ani, o autorizaţie de şedere.

Lituania

Nu

 

Luxemburg

Da

Guvernul luxemburghez a decis să menţină în vigoare măsurile naţionale aplicate statelor UE 10 începând cu data de 01.04.2004. Aceste restrictii sunt valabile si pentru cetatenii romani. Sectoarele in care se acordă permise de muncă în conformitate cu o procedură minimală şi simplificată sunt: agricultură, hotelier, viticultură. Pentru celelalte sectoare, în funcţie de situaţia de pe piaţa forţei de muncă, procedura acordării permisului de muncă poate fi simplificată şi perioadele de graţie reduse.

Malta

Da

Resortisanţii din România vor trebui să solicite un permis de muncă pentru a putea intra pe piaţa forţei de muncă din Malta. Fiecare solicitare pentru un permis de muncă va fi evaluată, de la caz la caz. Permisele de muncă vor fi acordate pentru posturile care necesită lucrători calificaţi şi/sau cu experienţă şi pentru ocupaţiile pentru care nu există suficienţi lucrători pe piaţa forţei de muncă din Malta.

 

Norvegia

Nu

Polonia

Nu

 

Portugalia

Nu

 

 

Marea Britanie

 

Da

Resortisanţii români care doresc să lucreze în Marea Britanie vor avea nevoie de un permis de muncă înainte de a începe orice activitate, cu excepţia cazului în care sunt scutiţi. În mod normal, acest permis va fi sub forma unui permis pentru lucrătorii romani. Pentru anumite categorii de locuri de muncă, resortisanţii români vor putea solicita un permis pentru anumite meserii, la Ministerul de Interne, fără ca angajatorul să solicite un permis de muncă. Aceste categorii sunt următoarele: personalul operaţional de la sol din aeroporturi al unei linii aeriene de cursă lungă; plasamente „Au pair”; lucrători din gospodării particulare; pastori, misionari sau membri ai unui ordin religios; angajaţi guvernamentali delegaţi; doctori pentru studii post-universitare, dentişti şi generalişti rezidenţi; funcţionari particulari dintr-o gospodărie diplomatică; reprezentanţi delegaţi ai unui ziar, agenţie de presă sau organizaţie de difuziune; reprezentanţi unici; profesori sau asistenţi lingvistici; surori medicale calificate delegate care vin pentru o perioadă de practică supravegheată. În cazul în care locul de muncă nu se încadrează într-una din aceste categorii, procesul pentru obţinerea permisului de lucru se va desfăşura în două etape: angajatorul din Marea Britanie solicită aprobarea locului de muncă în conformitate cu acordurile privind permisele de muncă; resortisantul bulgar sau român trebuie să solicite un permis pentru lucrătorii în urma aderării.

Olanda

Da

Persoanele interesate să muncească in Olanda au nevoie de permis de muncă, care va fi obţinut de angajatorul olandez. Acesta va trebui sa facă dovada că pentru locul de muncă respectiv nu a existat nici un aplicant cetăţean olandez sau din state membre UE/EEA, cu excepţia ţarilor care au impuse măsuri tranzitorii. Excepţie de la regula permisului de muncă fac angajaţii cu pregătire deosebită care câştigă cel puţin 45495 euro/an (sau 33363 euro/an dacă sunt sub 30 ani), cercetătorii şi lectorii universitari cu vârsta sub 30 ani şi medicii care işi definitivează studiile de specialitate in Olanda pentru a deveni medici specialişti.

Slovacia

Nu

 

Slovenia

Nu

 

Spania

Da

Guvernul spaniol a decis reintroducerea perioadei de tranziţie pentru accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Spania. Hotărârea a fost luată în Consiliul de Miniştri din data de 22.07.2011.

  • aceste restricţii se aplică cetăţenilor români care au venit/vor veni în Spania după data de 22.07.2011 şi celor care, aflându-se în Spania anterior acestei date nu sunt înregistraţi la Securitatea socială ca plătitori de contribuţii sau la Serviciile Publice de Ocupare (SPEE) ca solicitanţi de locuri de muncă şi doresc să lucreze ca salariaţi. Restricţiile se aplică şi membrilor lor de familie.

 

  •  concret, cetăţenii români trebuie să obţină o autorizaţie de muncă.

 

  • autorizaţie de muncă se acordă numai la solicitarea unui angajator spaniol şi fără a se ţine seama de situaţia pieţei muncii.

Suedia

Nu

 

Ungaria

Nu