Primul tau job Eures
 
 
Eures - European Employment Services  

 

 

 

Ce este Your first EURES job?

Your first EURES job (YfEj) este un proiect european de mobilitate cu scopul de a pune în legătură angajatorii care întâmpină dificultăți în ocuparea unor posturi cu candidați calificați din întreaga Europă. Proiectul este destinat persoanelor cu vârsta între 18-35 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din țările UE, Norvegia și Islanda. Durata este de 2 ani, între februarie 2019 și ianuarie 2021.

Informații pentru persoanele care caută un loc de muncă

Your first EURES job își propune să pună în legătură candidații calificați din întreaga Europă cu angajatorii care întâmpină dificultăți în ocuparea unor posturi. Acesta oferă atât servicii de mobilitate cât și sprijin financiar.

Cum funcționează?

Persoanele interesate de Your first EURES job trebuie să contacteze un consilier EURES care îi poate oferi servicii de suport a mobilității, ca de exemplu:

 • Informații cu privire la piața muncii și condițiile de viață din țările UE,

 • Redactarea unui CV,

 • Căutarea unui loc de muncă,

 • Plasarea într-un loc de muncă și punerea în legătură cu potențialii angajatori,

 • Pregătirea pentru interviu, etc.

Condiția cea mai importantă pentru a putea aplica și beneficia de programul Your first EURES job este ca serviciile de mobilitate să fie oferite prin EURES/Serviciul Public de Ocupare.

Persoanele care caută un loc de muncă pot contacta pe oricare dintre partenerii din proiect pentru a obține informații referitoare la proiect și despre oportunitățile curente de locuri de muncă. Pentru informații suplimentare sau plasare într-un loc de muncă vă rugăm contactați consilierul local EURES. De asemenea, locurile de muncă vacante pot fi găsite pe portalul EURES unde sunt publicate posturile disponibile din toate țările membre UE, Norvegia și Islanda. Dacă postați CV-ul dvs. pe portal, angajatorii înregistrați vă pot găsi pe baza competențelor dvs. specifice.

Deplasarea la interviul de angajare

Persoanele care caută un loc de muncă pot aplica pentru suport financiar pentru susținerea interviului de angajare într-o altă țară UE, Norvegia sau Islanda dacă sunt invitați de către un angajator. De asemenea, puteți aplica pentru o deplasare plătită la interviu în țara de reședință dacă postul pentru care se face recrutarea este într-o altă țară UE, Norvegia sau Islanda.

Finanțarea reprezintă o contribuție la costurile de călătorie și de cazare, în funcție de distanță (de la 100 EUR până la 350 EUR), precum și o sumă forfetară pentru a acoperi mesele, transportul local, telecomunicațiile și toate celelalte resurse. Cu toate acestea, în cazul în care costurile reale pentru deplasare sunt substanțial mai mici decât suma forfetară, atunci finanțarea poate fi redusă în mod corespunzător.

Condiții de eligibilitate

 • vârsta: 18-35 ani

 • cetățean al unei țări UE, Norvegia sau Islanda

 • rezident într-o țară din UE, Norvegia sau Islanda care aplică pentru un loc de muncă într-o altă țară UE, Norvegia sau Islanda

 • aplicația pentru suport financiar trebuie făcută cel târziu cu o zi înainte de data interviului, nu se poate aplica retroactiv

 • locul de muncă pentru care se trimite aplicația trebuie să fie pentru cel puțin 6 luni

 • programul de lucru trebuie să fie de cel puțin 50% din programul normal săptămânal de lucru

 • să nu primească sprijin financiar pentru deplasare, cazare, mese, transport local sau orice alte subvenții din partea angajatorului, altui proiect sau autorități.

Este important de reținut că aplicanții vor fi obligați să restituie întreaga sumă dacă nu se deplasează la interviu sau dacă nu au motive întemeiate și legale să o facă. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să anunțați proiectul imediat.

Proiectul va verifica orice informație dată de aplicanți. Pe durata procesului de aplicare vor fi contactați, de asemenea, consilierul EURES și angajatorul.

Cum să aplicați

 • vedeți instrucțiunile detaliate și checklist-ul despre modalitatea de aplicare în formularul de mai jos

 • este obligatoriu să trimiteți formularul de Confirmare a participării completat de către angajator prin care acesta confirmă participarea dvs. la interviu, nu mai târziu de 4 săptămâni de la susținerea acestuia.

Sprijinul financiar este o contribuție la costurile pentru transport, asigurarea de călătorie, cazare temporară în timpul primei șederi în țara respectivă, mese și toate celelalte cheltuieli.

Pentru a fi eligibil pentru a aplica, solicitanții de locuri de muncă nu pot primi același tip de sprijin de la angajator. Dar este posibil să alegeți să nu acceptați sprijinul de la angajator și să solicitați asistență din partea primului dvs. loc de muncă EURES. Sprijinul este reprezentat de o sumă, în funcție de țara de destinație, cuprinsă între 700-1400 EUR.

Proiectul sprijină mobilitatea europeană și recrutarea durabilă cu condiții de muncă echitabile. Nu poate sprijini ocuparea forței de muncă în cadrul vânzărilor și telemarketing-urilor, afacerile cu o cifră de afaceri ridicată sau cu una sau mai multe zile de muncă neremunerată / training înainte de angajare sau care oferă plata numai din comisioane fără salarii fixe.

Condiţii

 • vârsta 18-35 de ani

 • cetățean al unei țări UE, Norvegia sau Islanda

 • rezident într-o țară UE, Norvegia sau Islanda și să candideze pentru un loc de muncă într-o altă țară a UE, Norvegia sau Islanda

 • trebuie să solicite sprijin financiar cel târziu cu o zi înainte de a părăsi țara de reședință și înainte de data începerii noului loc de muncă

 • sprijinul financiar nu poate fi plătit retroactiv și nu se poate aplica după mutarea în noua țară de reședință

 • locurile de muncă solicitate trebuie să aibă o durată de cel puțin 6 luni și se așteaptă să se mențină întreaga perioadă

 • programul de lucru trebuie să fie de cel puțin 50% dintr-o săptămână normală de lucru

 • salariile și condițiile de muncă trebuie să fie în conformitate cu legislația și practicile naționale privind piața muncii, cum ar fi convențiile colective sau salariul minim

 • nu beneficiați de bilete de călătorie plătite sau de cazare temporară în timpul primei șederi de la angajator, alt proiect sau autoritate

 • să nu solicitați sau să acceptați un loc de muncă care implică angajarea într-o țară și să desfăşuraţi activitatea efectivă într-o altă țară, așa-numiţii lucrători detaşaţi.

Vă rugăm să rețineți că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor fi obligate să ramburseze întreaga sumă în cazul în care nu încep activitatea la noul loc de muncă sau dacă își părăsesc locul de muncă înainte de 6 luni, în cazul în care nu au motive legal sau temeinic justificate. În acest caz, vă rugăm să ne informați imediat.

Proiectul va verifica toate informațiile furnizate de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. În cursul procesului de candidatură, vor fi contactaţi atât consilierul EURES cât și angajatorul.

Proiectul va cere angajatorului să trimită o confirmare a angajării, cel târziu la 4 săptămâni după prima zi de muncă. Nu putem acorda niciun sprijin financiar până când nu am primit confirmarea angajării de la angajator.

Alte măsuri de sprijin

Solicitanții de locuri de muncă pot fi, de asemenea, îndreptățiți să primească un sprijin financiar suplimentar pentru a face față costurilor necesare pentru a se deplasa și a lucra într-o altă țară a UE, Norvegia sau Islanda. O condiție prealabilă este ca angajatorul, alt proiect sau autoritate să nu plătească aceste costuri.

Your first EURES job face o evaluare individuală pe baza fiecărei aplicații.

Recunoașterea calificărilor

Un solicitant de loc de muncă care își găsește un loc de muncă, este pre-selectat sau are șanse bune de a-și găsi un loc de muncă într-o altă țară a UE, Norvegia sau Islanda și are nevoie de recunoaștere a calificărilor academice și/sau profesionale în noua țară unde lucrează, se poate califica pentru sprijin financiar privind costurile suportate. Costurile aferente recunoașterii calificărilor pot include: copii și/sau traduceri legalizate, proceduri administrative, practici (sau cursuri) supravegheate și/sau teste de aptitudini. Decontarea sprijinului financiar poate fi solicitată, în cuantum de maximum 400 EUR, după depunerea cererii de recunoaștere către organismul competent din noua țară de lucru. Consultați instrucțiunile detaliate și lista de verificare a modului de aplicare în formularul de cerere de mai jos.

Curs de limbi străine

Un solicitant de loc de muncă care își găsește un job, este pre-selectat sau are șanse bune de a-și găsi un loc de muncă într-o altă țară UE, Norvegia sau Islanda și are nevoie să participe la un curs de limbă de scurtă durată pentru a facilita activitatea în noua țară poate să fie eligibil pentru sprijin financiar. Rețineți că proiectul trebuie să autorizeze aplicația înainte de începerea cursului.

Sprijinul financiar constă într-o rambursare a costurilor declarate efectiv, până la max. 2 000 EUR, după terminarea cursului și prezentarea unor documente doveditoare, cum ar fi certificatul de curs, factura (facturile) și chitanța (chitanțele).

Un avans de 50% din suma totală poate fi solicitat în unele cazuri. Soldul va fi apoi plătit după finalizarea cursului și prezentarea documentelor justificative, cum ar fi certificatul de curs, factura și dovada plății. În cazul în care cursul nu este finalizat, plățile făcute în avans vor fi rambursate proiectului de către solicitantul de loc de muncă.

Cererea trebuie trimisă cu cel puțin 4 săptămâni înainte de începerea cursului de limbă.

Consultați instrucțiunile detaliate și lista de verificare a modului de aplicare în formularul de cerere dedicat.

Subvenția suplimentară de călătorie

Dacă unui solicitant de loc de muncă i s-a oferit un interviu sau un loc de muncă într-o altă țară a UE cu sprijinul acestui proiect și are nevoi speciale din diferite motive, atunci solicitantul poate beneficia de o subvenție suplimentară de călătorie. Aceasta ar trebui să ajute persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să facă față cheltuielilor extraordinare atunci când se mută într-o altă țară din UE. Rambursarea costurilor declarate este de până la max. 500 EUR.

Persoanele care caută un loc de muncă pot avea nevoi speciale, adică dizabilități și/sau provin dintr-un mediu social/economic/educațional dezavantajat sau se confruntă cu dificultăți economice temporare. Subvenția suplimentară de călătorie ar putea include transportul unui scaun cu rotile sau al unui câine de ghidare, costul de călătorie al acompaniamentului sau alte nevoi justificate în mod corespunzător. De asemenea, solicitantul de loc de muncă ar putea călători din regiunile ultraperiferice/regiunile periferice ale Europei și va avea costuri extraordinare imediat înainte și/sau după mutarea într-o altă țară a UE, Norvegia sau Islanda.

Consultați instrucțiunile detaliate și lista de verificare a modului de aplicare în formularul în cauză.

Informații pentru angajatori

Your first EURES job vizează să pună în legătură angajatorii care întâmpină dificultăți în găsirea de personal calificat din întreaga Europă.

Cum funcționează?

 1. Angajatorii cu nevoi de recrutare, care se concentrează pe întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), trebuie să contacteze mai întâi un consilier / asistent EURES sau un funcționar public responsabil cu ocuparea forței de muncă și să stabilească o colaborare în recrutare pentru a participa la proiect.

 2. Un angajator poate primi apoi servicii de mobilitate incluzând servicii de recrutare, respectiv ajutor în publicarea posturilor vacante pe portalul EURES și pe portalurile de locuri de muncă din alte țări, găsirea candidaților potriviți din străinătate, precum și informații pe care să le ia în considerare înainte de a recruta din străinătate.

 3. În cazul în care se stabilește o colaborare în recrutarea cu EURES / Serviciile publice de ocupare a forței de muncă, IMM-urile pot solicita sprijin financiar în cazul în care oferă un program de integrare persoanelor nou angajate, cu vârsta între 18 și 35 de ani, care se mută dintr-o altă țară din UE, Norvegia sau Islanda. Sprijinul financiar poate acoperi o parte din costurile pentru: formarea la locul de muncă, pregătirea lingvistică și sprijinul administrativ etc., ajutând noul angajat să se integreze. Suportul financiar este o sumă care variază în funcție de tipul programului de integrare, de numărul de participanți și de țara în care este situată compania.

Condiții pentru oferirea de sprijin financiar

 • întreprinderi mici / mijlocii / organizații cu un număr maxim de 250 de angajați

 • înregistrat legal într-o țară a UE, Norvegia sau Islanda

 • să ofere un loc de muncă unei persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cetățean și rezident într-o țară a UE, Norvegia sau Islanda, care se mută în țara unde se află locul de muncă

 • să ofere un loc de muncă pentru cel puțin șase luni

 • să ofere salarii corecte și condiții de muncă în conformitate cu legislația și practicile naționale privind piața forței de muncă, cum ar fi convențiile colective sau salariul minim

 • programul de lucru trebuie să fie de cel puțin 50% dintr-o săptămână normală de lucru

 • nu oferă contract într-o țară, iar ulterior, trimite angajatul să lucreze într-o altă țară, ca lucrător detaşat

 • programul de integrare trebuie să înceapă în primele trei săptămâni inițiale de lucru.

Cererea trebuie trimisă proiectului Your first EURES job cel târziu cu o zi înainte de începerea angajării.

Este obligatoriu să existe o cooperare/un contact stabilit cu EURES / Serviciile publice de ocupare a forței de muncă pentru a aplica pentru proiect.

Proiectul va verifica toate informațiile furnizate de persoanele care caută un loc de muncă și de angajatori.

Link-uri

Serviciul Public de Ocupare din Italia - ANPAL (Agenția Națională pentru Politici active pentru piața muncii)

http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home

Serviciul Public de Ocupare din Suedia Suedia – Arbetsförmedlingen

https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/your-first-eures-job

Pentru mai multe informații referitoare la alte proiecte Your first EURES job, puteți consulta site-ul Comisiei Europene.

 

 

Contact

george.bumbeneci@anofm.ro

bogdana.petre@anofm.ro

Tel.: 021 311 07 73

Program:

L-J: 8.30 - 16.30

V: 8.30 - 14.00

romana/engleza

 

   
 
Ultima actualizare : 27 februarie 2019
 
Data ultimei oferte introduse: 2020-01-09
 
Website optimizat pentru IE 11 si Firefox
  Portal realizat de MPMFPICMA/Compartimentul Informatica din cadrul ANOFM
webmaster